Ấn Độ: Rợn người cảnh hành khách bị tàu hỏa "nuốt chửng"

Ấn Độ: Rợn người cảnh hành khách bị tàu hỏa "nuốt chửng" (đọc thêm)