Ấm lòng mái nhà miễn phí của những bệnh nhân nghèo chạy thận

Dãy nhà trọ miễn phí cho bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình đã chính thức đi vào hoạt động, mô hình ý nghĩa này sẽ giảm chi phí để tiếp tục chống chọi với bệnh tật. (đọc thêm)