Ấm lòng gian hàng 0 đồng tặng người lao động nghèo chợ Long Biên

Hàng trăm người lao động nghèo tại chợ Long Biên xúc động khi được nhận những túi thực phẩm giá 0 đồng, giúp nhẹ gánh khó khăn trong lúc dịch bệnh.
Mới nhất