Ấm áp hình ảnh cha dạy con bài học sẻ chia bằng hành động… “hiến máu nhân đạo”

“Ba ơi người ta hiến máu để làm gì, máu của mình sao lại phải cho, mình cho xong rồi máu này người ta dùng làm gì…”, một loạt các câu hỏi của bé Dương Đỗ Minh Quân (6 tuổi) khi thấy ba ngồi hiến máu trong sự kiện Hành trình đỏ. (đọc thêm)