"Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" do Bích Hồng- Thu Hằng thể hiện

"Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" do Bích Hồng- Thu Hằng thể hiện (đọc thêm)