6 chốt liên ngành đặc biệt của Hà Nội kiểm soát người dân ra đường

Chiều 16/8, Công an TP Hà Nội tổ chức 6 chốt liên ngành đặc biệt gồm nhiều lực lượng để kiểm soát chặt chẽ việc người dân ra đường không có lý do chính đáng.
Mới nhất