50.000 lít rượu nhuộm đỏ đường phố Tây Ban Nha

Sự việc xảy ra sau khi nổ hầm chứa
Mới nhất