5 thống kê “sốc” khiến bạn nhận ra mình cần bảo vệ đại dương ngay lập tức!

90% các loài cá lớn ở đại dương đã biến mất hoàn toàn chỉ trong 50 năm qua; 1xe tải/phút là tốc độ xả thải nhựa xuống biển …Vậy cần bao nhiêu con số biết nói nữa để bạn nhận thấy mình phải bảo vệ đại dương trước khi quá muộn? (đọc thêm)