300 tàu thuyền xã Lộc Vĩnh "chôn chân" trên bờ khi cửa biển tắc gây khó khăn cho ra khơi

300 tàu thuyền xã Lộc Vĩnh "chôn chân" trên bờ khi cửa biển tắc gây khó khăn cho ra khơi (đọc thêm)