20/10 đặc biệt của những phụ nữ cửu vạn, nhặt ve chai ở Hà Nội

Những bà, những mẹ đã ở “tuổi xưa nay hiếm” như trẻ ra cả chục tuổi khi được mặc áo dài, được trang điểm và trình diễn trên sân khấu trong ngày dành cho chính họ: “Ngày đẹp nhất”. (đọc thêm)