12 tuổi mở kênh Youtube dạy làm vườn, chàng trai nhận kết quả bất ngở

Huw Richards (23 tuổi) đã có nhiều năm làm vườn hữu cơ và bền vững. Từ khi 12 tuổi, anh đã lập kênh Youtube chia sẻ hành trình làm vườn.
Mới nhất