Thông tin tác giả
TS Nguyễn Sĩ Dũng

TS Nguyễn Sĩ Dũng

TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ông được biết đến là chuyên gia về các vấn đề khoa học chính trị; tham gia Nhóm tư vấn của Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016.

Bài viết mới nhất từ  TS Nguyễn Sĩ Dũng