Thứ tư, 05/09/2018 - 11:30

Diễn đàn tư vấn

Tăng phí trước bạ - Bạn có dừng kế hoạch mua xe bán tải?

Dân trí

Với đề xuất của Bộ Tài chính về việc tăng phí trước bạ xe bán tải lên tương đương 60% mức đang áp dụng cho xe dưới 9 chỗ, tức là 6 - 9%, thay vì 2% như hiện tại, bạn có còn chọn mua dòng xe này?

Xe++