Vĩnh Long: Vận động người bán hàng rong vào nghiệp đoàn

Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa phối hợp với Tổ chức OXFARM - StreetNet tổ chức tập huấn phát triển đoàn viên trong khu vực phi chính thức (mạng lưới những người bán hàng rong) cho LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long.

Tại buổi tập huấn, bà Oksana Abboud - Điều phối viên quốc tế của Tổ chức OXFARM - đã giới thiệu một số nội dung về nền kinh tế phi chính thức và lao động phi chính thức; sự cần thiết phải xây dựng tổ chức Công đoàn (CĐ) trong khu vực phi chính thức; phương pháp xây dựng tổ chức CĐ và phát triển đoàn viên từ dưới lên.

Vĩnh Long: Vận động người bán hàng rong vào nghiệp đoàn - 1

Thời gian tới, những người bán hàng rong sẽ được vận động tham gia nghiệp đoàn cơ sở

 

Ngoài ra, chuyên viên Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng giới thiệu cho các học viên về tình hình lao động phi chính thức tại Việt Nam và hướng dẫn của Tổng LĐLĐ về phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức CĐ trong khu vực phi chính thức.

Tháng 10 tới, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long sẽ phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát lao động khu vực phi chính thức trên địa bàn TP Vĩnh Long, bao gồm những người bán hàng rong, tiểu thương.

Dự kiến, LĐLĐ tỉnh sẽ tuyên truyền vận động, thành lập ít nhất 3 nghiệp đoàn và kết nạp ít nhất 100 đoàn viên.

Theo T.Thuỷ/Báo Người Lao động