1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Từ 1/1/2021: Nhiều nội dung mới trong hợp đồng lao động có hiệu lực

Hoàng Mạnh

(Dân trí) - Theo quy định của Luật Lao động 2019, từ 1/1/2021, người lao động và người sử dụng lao động có thêm nhiều quyền lợi trong thực hiện hợp đồng.

Từ 1/1/2021: Nhiều nội dung mới trong hợp đồng lao động có hiệu lực - 1

Quyền đơn phương của người lao động

Theo quy định mới, người lao động chỉ cần thông báo trước cho người sử dụng lao động một khoảng thời gian theo luật định, Luật Lao động 2019 đã bỏ quy định về việc phải có 1 trong các lý do được liệt kê sẵn như Luật Lao động 2012.

Về thời hạn báo trước, Luật Lao động 2019 quy định là 45 ngày/30 ngày/3 ngày, tùy theo từng loại hợp đồng lao động đã giao kết. Đối với một số ngành nghề hoặc công việc đặc thù, thời hạn báo trước sẽ theo quy định của Chính phủ. Luật cũng quy định 7 trường hợp không cần thông báo trước.

Quyền đơn phương người sử dụng lao động

Luật Lao động 2019 cũng bổ sung thêm 3 trường hợp người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, gồm: Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu trừ trường hợp có thỏa thuận khác; người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 5 ngày làm việc liên tục trở lên; người lao động cung cấp không trung thực thông tin khi giao kết hơp đồng lao động làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng lao động.

Về thời hạn báo trước, tuỳ theo từng loại hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có thể báo trước 45 ngày/30 ngày/3 ngày. Đối với một số ngành nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước theo quy định của Chính phủ. Luật quy định 2 trường hợp không phải báo trước.

Trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng

Tăng thêm thời gian từ 7 ngày lên 14 ngày làm việc để người sử dụng lao động và người lao động thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi mỗi bên. Trường hợp đặc biệt vẫn giữ nguyên không quá 30 ngày.

Quy định bổ sung trách nhiệm của người sử dụng lao động hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH của người lao động, cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu và trả mọi chi phí sao gửi tài liệu.

Tuyên bố hợp đồng lao độn vô hiệu, Luật Lao động 2019 đã bỏ thẩm quyền của Thanh tra lao động trong việc tuyên bố Hợp đồng lao động vô hiệu. Theo đó, chỉ còn duy nhất Tòa án nhân dân mới có thẩm quyền tuyên bố Hợp đồng lao động vô hiệu.

Linh hoạt hơn trong quy định thử việc

Luật Lao động 2019 cho phép 2 bên có thể lựa chọn linh hoạt thử việc là một nội dung trong hợp đồng hoặc ký hợp đồng thử việc riêng; trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường. Bổ sung quy định thời gian thử việc không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp.