1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Tổng cục Thuế thông tin về tuyển công chức năm 2016

Trả lời câu hỏi của công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ về kế hoạch thi tuyển công chức Ngành Thuế năm 2016, Tổng cục Thuế cho biết, hiện đã xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 và đang trình Bộ Tài chính phê duyệt.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Quang Hùng (TP. Hà Nội), vừa qua ông có tham khảo thông tin và được biết, kỳ thi công chức thuế được tổ chức 2 năm/lần và năm 2016 sẽ diễn ra kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế.

Tuy nhiên, cũng có thông tin là Ngành thuế sẽ không tổ chức thi công chức thuế 2 năm/lần nữa, biên chế đang được cắt giảm và cũng không biết thời gian nào sẽ tổ chức thi.

Ông Hùng muốn được biết, năm 2016 kỳ thi công chức Tổng cục Thuế có được tổ chức không?

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 3, Mục 1, Chương II Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức:

"Điều 3. Căn cứ tuyển dụng công chức

1. Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế của cơ quan sử dụng công chức.

2. Cơ quan sử dụng công chức có trách nhiệm xác định, mô tả vị trí việc làm, báo cáo cơ quan quản lý công chức phê duyệt để làm căn cứ tuyển dụng công chức.

3. Hàng năm, cơ quan sử dụng công chức xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức, báo cáo cơ quan quản lý công chức để phê duyệt và tổ chức tuyển dụng theo quy định tại Nghị định này".

Hiện nay, Tổng cục Thuế đã xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 và đang trình Bộ Tài chính phê duyệt.

Sau khi được Bộ Tài chính phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức, Tổng cục Thuế sẽ đăng thông báo tuyển dụng công chức công khai trên trang web của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và niêm yết tại trụ sở Cục Thuế có chỉ tiêu tuyển dụng công chức.

Theo Chinhphu.vn