Thuyên chuyển cán bộ, công chức, viên chức không quá 10% tổng biên chế

Theo hướng dẫn điều động, thuyên chuyển cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 của Sở GD&ĐT Bắc Giang, số cán bộ, công chức, viên chức thuyên chuyển mỗi năm không quá 10% tổng số biên chế của đơn vị.

Thuyên chuyển cán bộ, công chức, viên chức không quá 10% tổng biên chế - 1

Việc thuyên chuyển phải đảm bảo nguyên tắc nơi cho đi phải đảm bảo sự ổn định, ít xáo trộn, đảm bảo các hoạt động thường xuyên của đơn vị. Nơi xin đến còn chỉ tiêu biên chế, có nhu cầu về môn học phù hợp với chuyên môn được đào tạo của người xin chuyển đến.

Đối tượng được xem xét điều động, thuyên chuyển phải hoàn toàn tốt cac nhiệm vụ được giao trong năm học, nếu công tác ở vùng đặc biệt khó khăn thì phải có thời gian là 5 năm đối với nam và 3 năm đối với nữ. Các vùng còn lại phải có thời gian từ 5 năm trở lên, được cơ quan quản lý có thẩm quyền đồng ý cho thuyên chuyển.

Cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ năm học, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, diện hưởng chính sách xã hội, đã có thời gian công tác ít nhất 3 năm tại đơn vị, được cơ quan quản lý có thẩm quyền đồng ý cho thuyên chuyển.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức được Sở cử đi học thạc sĩ, sau khi tốt nghiệp phải công tác trong ngành ít nhất 5 năm mới được xét thuyên chuyển đi tỉnh ngoài, ngành khác hoặc sang khối trực thuộc huyện, thành phố; công tác ít nhất 3 năm tại đơn vị mới được xét thuyên chuyển trong nội bộ các đơn vị trực thuộc Sở.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức được tiếp nhận về tỉnh công tác phải đảm bảo các quy định cụ thể của UBND tỉnh Bắc Giang.

Riêng trường hợp xin dự tuyển về Trường chuyên Bắc Giang, nếu đủ các điều kiện về năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ thì dược phép làm hồ sơ dự tuyển, không nhất thiết phải đủ các điều kiện nêu trên.

Những cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian tập sự, đang trong thời gian chấp hành kỷ luật từ mức khiển trách trở lên, không hoàn thành nhiệm vụ năm học 2015 – 2016; cán bộ, công chức, viên chức chưa hoàn thành nghĩa vụ công tác ở vùng đặc biệt khó khăn là đối tượng chưa xét điều động, thuyên chuyển.

Theo Báo Giáo dục thời đại

ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM