Tiền lương và các khoản đóng góp tính theo mức lương cơ sở

Theo quy định thì mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng được áp dụng từ ngày 1/7/2017. Do đó, tiền lương và các khoản đóng góp theo lương được tính theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng được tính từ ngày 1/7/2017.

Theo phản ánh của bà Nguyễn Minh Hằng (Hà Nội), căn cứ quy định áp dụng mức lương cơ sở 1.300.000 đồng từ ngày 1/7/2017, bà đang tính mức lương tháng 6/2017 cho người lao động tại đơn vị là 2,34 x 1.210.000 đồng. Nhưng các khoản đóng góp theo lương nộp cơ quan bảo hiểm tính là 2,34 x 1.300.000 đồng x 32% (vì theo quy định của cơ quan bảo hiểm sẽ áp dụng mức lương 1.300.000 đồng để tính các khoản đóng góp).

Bà Hằng muốn biết, bà thực hiện tính tiền lương và các khoản đóng góp theo lương như trên có đúng theo quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức viên chức và lực lượng vũ trang thì mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng được áp dụng từ ngày 1/7/2017.

Theo đó, tiền lương và các khoản đóng góp theo lương được tính theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng được tính từ ngày 1/7/2017.

Vì vậy, việc tính các khoản đóng góp tháng 6/2017 thực hiện theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng theo quy định tại Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo Chinhphu.vn

Bài liên quan
Không phải báo giảm lao động tham gia BHXH

Không phải báo giảm lao động tham gia BHXH

Người lao động cao tuổi làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên và từ ngày 1/1/2018 làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên trong các hợp tác xã vẫn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và đơn vị không phải báo giảm lao động tham gia BHXH.
Đang được quan tâm