1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Quảng Nam: Gần 2.500 hộ nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững

Công Bính

(Dân trí) - Trong 9 tháng đầu năm 2020, tỉnh Quảng Nam có 2.469 hộ nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững, đạt hơn 91% chỉ tiêu giao năm 2020 cho các địa phương.

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam, trong năm 2020, tổng vốn thực hiện “Chương trình mục tiêu Quốc gia” giảm nghèo bền vững là hơn 452 tỷ đồng.

UBND tỉnh đã phân bổ hơn 450 tỷ đồng cho các ngành, địa phương triển khai thực hiện các dự án hợp phần thuộc chương trình giảm nghèo. Hiện đã giải ngân hơn 103 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 22,9%.

Trong 9 tháng năm 2020, các ngành và các địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện tốt chính sách giảm nghèo chung của quốc gia theo Nghị quyết 80 của Chính phủ.

Quảng Nam: Gần 2.500 hộ nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững - 1

Nuôi con dúi (con cúi núi) ở một số huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam. Mô hình thoát nghèo bền vững của nhiều hộ gia đình

Trong đó về tín dụng, dạy nghề, xuất khẩu lao động tỉnh Quảng Nam đã thực hiện cho vay hơn 6,5 nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo và hơn 6,5 nghìn lượt hộ mới thoát nghèo. Tuyên truyền vận động, tổ chức dạy nghề cho hơn 1,5 nghìn lao động; đưa 252 lao động đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài.

Thực hiện mua và cấp miễn phí hơn 200 nghìn thẻ BHYT cho người nghèo, người dân tộc thiểu số sống ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, người dân sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn; hỗ trợ gần 14 nghìn lượt đối tượng là hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người mắc bệnh hiểm nghèo về tiền đi lại, tiền ăn và một phần chi phí khám chữa bệnh; cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho người nghèo, cận nghèo…

Cũng trong năm 2020, thực hiện các chính sách đặc thù về giảm nghèo do HĐND tỉnh ban hành, tỉnh đã phân bổ hơn 141 tỷ đồng để chi trả chính sách khuyến khích thoát nghèo vững.

Quảng Nam: Gần 2.500 hộ nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững - 2

Ớt cũng là một cây xóa đói giảm nghèo ở Quảng Nam

Tính đến nay, toàn tỉnh có 2.469 hộ nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững, đạt hơn 91% chỉ tiêu giao năm 2020 cho các địa phương. Quảng Nam cũng phân bổ hơn 1,8 tỷ đồng thực hiện chính sách hỗ trợ đối với 186 cán bộ giảm nghèo cấp xã. Cấp cho các địa phương hơn 23 tỷ đồng để chi trả chính sách cho các hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và bảo trợ xã hội…

UBND tỉnh Quảng Nam cũng vừa tổ chức hội nghị (trực tuyến) nhằm đánh giá công tác giảm nghèo 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong quý IV/2020.

Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch tỉnh cho hay, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid-19 nhưng công tác giảm nghèo vẫn được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Các nhiệm vụ do UBND tỉnh đề ra đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực bám sát thực hiện; kịp thời kiện toàn ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu giảm nghèo cho các địa phương...

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho rằng, công tác giảm nghèo vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như tỷ lệ giải ngân vẫn thấp so với yêu cầu đề ra, đến nay chỉ đạt hơn 22%.

Một số địa phương chậm ban hành kế hoạch giao vốn, phân khai vốn cho các đơn vị để triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo; chậm rà soát, điều chỉnh các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo; chậm chi trả chế độ, chính sách...

Từ nay đến cuối năm, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đề nghị các ngành, địa phương cần tập trung hoàn thành tổng kết, đánh giá lĩnh vực giảm nghèo; qua đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo khả thi, đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt, sát với tình hình địa phương để thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, đảm bảo đến cuối năm 2020 giảm 2.700 hộ, trong đó có 416 hộ nghèo có thành viên có công với cách mạng…