Thứ hai, 04/04/2016 - 06:00

Lao động hợp đồng có được nâng bậc lương thường xuyên?

Tôi là nhân viên hợp đồng của Phòng GD&ĐT theo hình thức hợp đồng, hưởng lương 2,34. Vậy tôi có được nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn không? - Trương Vĩnh Bình (truongvinhbinh***@gmail.com).


Ảnh minh họa/Internet

Ảnh minh họa/Internet

* Trả lời:

Tại Điểm c, Khoản 1, Điều 1 Thông tư số: 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ “Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động” quy định về phạm vi áp dụng gồm:

Những người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào quy định nêu trên, và với thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi chỉ có thể tư vấn cho bạn như sau:

Nếu như bạn là cán bộ hợp đồng nhưng thuộc trường hợp được xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ “Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang” thì bạn thuộc đối tượng được áp dụng chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định tại Thông tư số: 08/2013/TT-BNV.

Theo Báo Giáo dục thời đại