Một tiết thực hành của giáo viên thể dục được bồi dưỡng 1% mức lương tối thiểu

Tôi đang giảng dạy bộ môn giáo dục thể chất tại trường THCS. Tôi muốn hỏi quy định về tính lương ngoài giờ cho giáo viên thể dục thể thao được áp dụng như thế nào? – Hoàng Văn Đức (duchoang***@gmail.com).

Một tiết thực hành của giáo viên thể dục được bồi dưỡng 1% mức lương tối thiểu - 1

* Trả lời:

Điều 3 Quyết định số: 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng quy định: Chế độ bồi dưỡng được chi trả bằng tiền và được tính bằng 1% mức lương tối thiểu chung cho 1 tiết giảng thực hành.

Chế độ bồi dưỡng bằng tiền không áp dụng đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao trong các cơ sở giáo dục thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Chế độ bồi dưỡng bằng tiền được chi trả cùng với thời điểm chi trả tiền lương hằng tháng; còn chế độ trang phục được cấp 1 lần/năm vào thời điểm đầu năm học (theo Khoản 2 Điều 5 Quyết định số: 51/2012/QĐ-TTg).

Ngoài chế độ bồi dưỡng cho tiết giảng thực hành, giáo viên thể dục còn được hưởng chế độ về trang phục. Cụ thể, theo Điều 5 Quyết định trên quy định:

- Đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao dạy chuyên trách môn thể dục, thể thao được cấp 2 bộ quần áo thể thao dài tay/năm, 2 đôi giầy thể thao/năm, 4 đôi tất thể thao/năm, 4 áo thể thao ngắn tay/năm.

- Đối với giáo viên, giảng viên dạy kiêm nhiệm (giáo viên dạy môn học khác dạy kiêm nhiệm môn thể dục, thể thao) được cấp 1 bộ quần áo thể thao dài tay/năm, 1 đôi giày thể thao/năm, 2 đôi tất thể thao/năm, 2 áo thể thao ngắn tay/năm.

Trang phục thể thao do Việt Nam sản xuất, phù hợp với khí hậu từng vùng, miền.

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mẫu mã, chủng loại, chất lượng trang phục thể thao để thực hiện thống nhất ở các cơ sở giáo dục.

Theo Báo Giáo dục thời đại