1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Không để xảy ra việc lợi dụng, trục lợi chính sách

Duy Tuyên

(Dân trí) - Đó là đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa trong việc hướng dẫn các địa phương thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Ngày 24/11, theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Thanh Hóa, đơn vị đã có công văn về việc triển khai Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh này.

Không để xảy ra việc lợi dụng, trục lợi chính sách - 1

Sở LĐ-TB&XH đề nghị, công tác lập hồ sơ, quy trình, thủ tục nhận hỗ trợ trên địa bàn đảm bảo đúng đối tượng, đúng mức hưởng, công khai, minh bạch, không để xảy ra việc lợi dụng, trục lợi chính sách...

Theo đó, để thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Sở LĐ-TB&XH đã đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 154/NQ-CP của Chính phủ (NQ 154) và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (QĐ 32) trên địa bàn quản lý, đảm bảo theo đúng kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh.

Đồng thời, Sở đã phân công, giao nhiệm vụ, gắn trách nhiệm với từng phòng, ban, đơn vị; chỉ đạo, hướng dẫn công tác lập hồ sơ, quy trình, thủ tục nhận hỗ trợ trên địa bàn đảm bảo đúng đối tượng, đúng mức hưởng, công khai, minh bạch, không để xảy ra việc lợi dụng, trục lợi chính sách.

Đối với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa triển khai, hướng dẫn chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động đến các doanh nghiệp, người sử dụng lao động; thẩm định hồ sơ đề nghị, phê duyệt cho người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc theo quy định.

Đồng thời thực hiện cho vay, quản lý nguồn vốn vay, thu hồi nợ và xử lý nợ theo hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội tỉnh xác nhận danh sách người tham gia bảo hiểm xã hội để làm cơ sở hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định NQ 154 và QĐ 32; chỉ đạo Bảo hiểm xã hội cấp huyện phối hợp cùng các phòng, ban có liên quan trong việc thẩm định hồ sơ hỗ trợ theo quy định của Chính phủ; triển khai thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với người sử dụng lao động, người lao động theo quy định NQ 154.

Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa đề nghị các nội dung nêu trên báo cáo định kỳ về Sở trước ngày 15 hàng tháng.

Trước đó, tỉnh Thanh Hóa ban hành kế hoạch triển khai NQ 154 và QĐ 32. Mục đích của kế hoạch là triển khai, thực hiện kịp thời các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa...

Kết quả chi trả đối với nhóm đối tượng người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội (đợt 1), toàn tỉnh Thanh Hóa đã có 703.657 đối tượng được nhận kinh phí hỗ trợ; tổng số tiền đã cấp phát là gần 706 tỷ đồng.

Đối với nhóm đối tượng người lao động, người sử dụng lao động và hộ kinh doanh (đợt 2), có tổng số 27.120 đối tượng, với tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến là hơn 28,2 tỷ đồng.

Với đối tượng vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá được phê duyệt hỗ trợ là 2.126 người, tổng kinh phí chi trả dự kiến là hơn 3 tỷ đồng.