Infographics: 7 nhóm đối tượng sẽ nhận tiền từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng

(Dân trí) - Khả năng trong tuần thứ 3 của tháng 4/2020, quyết định về các biện pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 sẽ được Chính phủ ban hành nhằm sớm gỡ khó cho 7 nhóm đối tượng chính.

Infographics: 7 nhóm đối tượng sẽ nhận tiền từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng - 1

Nội dung: Hoàng Mạnh

Đồ hoạ: Ngọc Diệp