Hưởng trợ cấp cao tuổi khi đang nhận chế độ tuất hàng tháng?

Cụ nội của ông Đặng Quốc Bảo (tỉnh Vĩnh Phúc) hơn 100 tuổi, là vợ cán bộ lão thành cách mạng. Bà nội của ông Bảo ngoài 80 tuổi. Cả hai người đều đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Ông Bảo hỏi, cụ và bà nội ông có được hưởng thêm trợ cấp dành cho người cao tuổi không?

Trường hợp nào được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi... Bệnh binh có thể hưởng đồng thời trợ cấp người... Thời điểm tính hưởng trợ cấp tuất hàng tháng Hưởng trợ cấp tuất không được hưởng bảo trợ xã...

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Luật Người cao tuổi thì đối tượng người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng.

Như vậy, người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng thì không được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Theo Chinhphu.vn