Điều kiện giáo viên được hưởng trợ cấp lần đầu

Tôi công tác tại Trường THCS Chu Văn An, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong từ năm 2009. Năm 2013, xã Đắk Ha được đưa vào danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Xin hỏi, tôi có được giải quyết chế độ trợ cấp lần đầu theo quy định tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ không.

Người hỏi: Ngô Thị Phượng - Xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

Trả lời :

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông trả lời như sau:

Bà Ngô Thị Phượng được tuyển dụng và công tác tại Trường THCS Chu Văn An, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông (là địa bàn được đưa vào danh sách vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn năm 2013 theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Ủy ban Dân tộc về công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015) từ năm 2009 đến nay.

Khoản 4, Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP quy định: “Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khi được luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung cho một người tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển. UBND cấp huyện của địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết trợ cấp lần đầu và chỗ ở cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được chuyển đến địa phương”.

Như vậy, chỉ những nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mới được hưởng trợ cấp lần đầu.

Điều 2, Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP quy định, đối tượng được áp dụng trợ cấp lần đầu là người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định số 116/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Như vậy, trợ cấp lần đầu áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (từ ngày 1/3/2011 trở về sau) từ 3 năm trở lên đối với nữ và 5 năm trở lên đối với nam (nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn để tính hưởng trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng), không áp dụng đối với các trường hợp đến công tác trước ngày 1/3/2011.

Trường hợp bà Ngô Thị Phượng không phải là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nên không thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định của Nghị định số 19/2013/NĐ-CP; hơn nữa, bà Phượng có thời gian công tác tại xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trước ngày 1/3/2011 nên cũng không thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP. Do vậy, bà Phượng không được hưởng trợ cấp lần đầu.

Theo Chinhphu.vn