1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Phú Yên:

Hỗ trợ 6 triệu đồng để dạy nghề cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

(Dân trí) - UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành quy định về nội dung và mức chi thực hiện mô hình thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội tỉnh giai đoạn 2018-2020.

Mức hỗ trợ gồm: Chi phí đào tạo, tiền ăn và chi phí đi lại theo quy định tại Quyết định 46/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng.

Đối tượng được hỗ trợ gồm: Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt mức hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng/em/khóa học; trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn mức hỗ trợ tối đa 4 triệu đồng/em/khóa học; trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em lang thang đã hồi gia, trẻ em có nguy cơ lang thang, trẻ em là đồng bào dân tộc thiểu số mức hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng/em/khóa học. Hỗ trợ tiền ăn và đi lại ở mức 2 triệu đồng/em/khóa học.

Quy định cũng quy định rõ việc hỗ trợ vốn sản xuất cho gia đình có trẻ lang thang, trẻ lao động xa nhà, hồi gia, trẻ em ra khỏi lao động nặng nhọc độc hại nguy hiểm, trẻ bị ảnh hưởng hoặc nhiễm HIV/AIDS, trẻ em làm trái pháp luật từ trường giáo dưỡng về, trẻ bị bỏ rơi, trẻ khuyết tật.

Theo đó, mức hỗ trợ hộ nghèo không quá 12 triệu đồng/hộ; cận nghèo không quá 10 triệu đồng/ hộ; hộ mới thoát nghèo không quá 08 triệu đồng/hộ. Mỗi hộ chỉ được hỗ trợ 1 lần, tùy điều kiện sản xuất mỗi hộ có thể nhận nhiều nội dung hỗ trợ nhưng không vượt quá số tiền tối đa của từng đối tượng nêu trên.

Trung Thi