Được truy đóng BHYT để xác nhận tham gia 5 năm liên tục

Ông Phan Văn Nam (tỉnh Tây Ninh) tham gia BHYT tại cơ quan cũ từ tháng 2/2013 đến tháng 5/2016. Tháng 7/2016, ông đi làm tại cơ quan mới, có tham gia BHYT, nhưng đến tháng 11/2016 mới nhận được thẻ BHYT, hạn sử dụng đến ngày 31/12/2016.

Thế nào là tham gia bảo hiểm y tế liên... Bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT 5... Quyền lợi khi tham gia BHYT 5 năm liên tục Trường hợp được hoàn trả tiền đóng BHYT Ai đóng BHYT cho người lao động nghỉ thai sản?

Cơ quan mới đã trừ tiền đóng BHYT vào lương của ông Nam từ tháng 7/2016, nhưng đến tháng 11/2016 mới đóng BHYT cho ông, nên ông Nam không đủ 5 năm liên tục tham gia BHYT. Ông Nam hỏi, trường hợp của ông cần phải giải quyết thế nào?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT thì “người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương” thuộc đối tượng tham gia BHYT.

Đối chiếu với điều kiện trên, nếu ông thuộc đối tượng tham gia BHYT thì đề nghị cơ quan nơi ông làm việc thực hiện truy đóng BHYT, BHXH thời gian từ tháng 7/2016 đến tháng 11/2016 cho ông theo quy định và được tính tham gia BHYT liên tục.

Theo Chinhphu.vn