Ninh Bình:

Doanh nghiệp đầu tiên được vay tiền trả lương lao động gặp khó vì Covid-19

Thái Bá

(Dân trí) - Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình vừa cho một doanh nghiệp trên địa bàn vay số tiền trên 240 triệu đồng để trả lương ngừng việc cho người lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ngày 18/11, ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình tổ chức ký hợp đồng và giải ngân tín dụng cho vay để trả lương ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình đã giải ngân số tiền 241.080.000 đồng cho Công ty Cổ phần đầu tư Phúc Thành vay để trả lương ngừng việc cho 41 lao động trong thời gian 3 tháng.

Thực hiện Nghị quyết 154/NQ-CP (sửa đổi bổ sung Nghị quyết 42/NQ-CP) và Quyết định 32/2020/QĐ-TTg (sửa đổi, bổ sung Quyết định 15/2020/QĐ-TTg) ngày 19/10/2020 Chính phủ, để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, từ ngày 20/10/2020 Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình đã triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc.

Doanh nghiệp đầu tiên được vay tiền trả lương lao động gặp khó vì Covid-19 - 1

Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình ký giải ngân cho doanh nghiệp đầu tiền trên địa bàn vay tiền trả lương cho người lao động ngừng việc vì dịch Covid-19.

Để chính sách hỗ trợ kịp thời, hiệu quả đúng đối tượng, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình đã tuyên truyền nội dung chính sách và tập huấn nghiệp vụ cho vay tới toàn thể cán bộ ngân hàng, cán bộ hội, đoàn thể nhận ủy thác cho vay.

Đồng thời phân công cán bộ tín dụng chủ động tiếp cận với người sử dụng lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp, trường học, cơ sở sản xuất trên địa bàn phụ trách, hướng dẫn lập hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để giải ngân vốn nếu đủ điều kiện.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình mới có 1 doanh nghiệp là đủ điều kiện và được vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội là Công ty Cổ phần đầu tư Phúc Thành và được giải ngân số tiền như trên. Đây là đơn vị đầu tiên của tỉnh Ninh Bình được vay vốn theo Nghị quyết 154/QĐ-QP và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg.