Thứ sáu, 03/06/2016 - 09:02

Công chức hết thời ‘sống lâu lên lão làng’

Sở Nội vụ vừa trình UBND TP.HCM đề án thi tuyển vào các chức danh giám đốc, phó giám đốc các sở và tươngđương; trưởng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở.

TP.HCM sẽ thi tuyển chức danh giám đốc sở Họ hàng làm quan cùng chỗ: Luật cần siết lại Thông tin mới vụ 'một xã có hai trưởng công an'

“Tình trạng “sắp hàng, sống lâu lên lão làng” vẫn còn phổ biến gây trì trệ, sức ì trong công tác lãnh đạo của một số công chức, viên chức. Trong khi nhiều công chức, viên chức trẻ hội đủ điều kiện làm lãnh đạo, quản lý lại thiếu cơ hội để phát triển, dẫn đến tình trạng hụt hẫng, mất hứng thú trong công việc”. Sở Nội vụ TP.HCM lý giải lý do vì sao phải xây dựng đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tại TP.

Một kỳ thi tuyển công chức. Ảnh minh họa: CTV
Một kỳ thi tuyển công chức. Ảnh minh họa: CTV

Theo chỉ đạo của Thành ủy TP.HCM, Sở Nội vụ vừa trình UBND TP đề án thi tuyển trên. Theo dự thảo đề án, TP.HCM sẽ thi tuyển vào các chức danh giám đốc, phó giám đốc các sở và tương đương; trưởng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ngành; trưởng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc UBND quận, huyện…

Người dự tuyển là công chức, viên chức do cấp ủy và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển chọn giới thiệu hoặc công chức, viên chức thuộc các cơ quan khác của TP có trình độ chuyên môn phù hợp, có quy hoạch chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn…

Nội dung thi gồm phần thi viết và thuyết trình. Kết quả thi tuyển và bổ nhiệm lãnh đạo sẽ được công bố sau 10 ngày kể từ ngày thi. Người tham gia thi phải có “chương trình hành động xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị”. Nếu được thông qua, TP.HCM sẽ tổ chức thi tuyển vào đầu tháng 1-2017 đến tháng 12-2017.

Trước đây, tháng 1-2014, UBND TP đã ban hành quyết định phê duyệt đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP. Sau đó, một số sở/ngành, quận/huyện đã tổ chức thi tuyển thành công, trong đó có Sở Tư pháp. Cụ thể, tháng 4-2015, Sở Tư pháp tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng trực thuộc Sở đối với hai chức danh phó chánh văn phòng và phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật.

Tuy nhiên, cuối tháng 6-2015, Ban Bí thư có kết luận về việc dừng triển khai thực hiện đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng” nên UBND TP đã chỉ đạo tạm dừng tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

Theo Tá Lâm/Báo PL TP.HCM