1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Chế độ làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần

Ông Hà Văn Nhân (TP. Hồ Chí Minh) hỏi: Công ty tôi 100% vốn nước ngoài, trụ sở trong Khu chế xuất Tân Thuận, công nhân đi làm ngày chủ nhật thì được nghỉ bù 1 ngày khác trong tuần nhưng không tính lương 200%. Công ty tôi thực hiện như vậy có đúng quy định không? Tiền làm thêm giờ ngày chủ nhật được tính như thế nào?

Chế độ làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần - 1

Về vấn đề này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời ông Nhân như sau:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ thì người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần được trả tiền lương làm thêm giờ ít nhất bằng 200% tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm.

Theo quy định tại Điều 110 Bộ luật Lao động, mỗi tuần người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục; người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi trong nội quy lao động.

Vì vậy, đối với trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ngày chủ nhật (đã được quy định trong nội quy lao động của công ty) thì được trả tiền lương làm thêm giờ ít nhất bằng 200% tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm.

Theo Chinhphu.vn