Thứ năm, 26/07/2018 - 06:34

Căn cứ đề nghị công ty truy đóng BHXH

Tôi thực tập tại công ty từ tháng 9/2017, chính thức từ tháng 11/2017, nhưng công ty mới đóng BHXH cho tôi từ tháng 5/2018. Vậy, tôi có được đóng bù BHXH cho những tháng trước đó không?

BHXH TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Điểm 1.1, 1.2; Khoản 1, Điều 4 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam quy định: "Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động; người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng (thực hiện từ ngày 1/1/2018)".

Do đó bà căn cứ hợp đồng lao động ký với công ty từ tháng 11/2017 thuộc loại hợp đồng gì để yêu cầu công ty truy đóng BHXH theo đúng quy định.

Theo Chinhphu.vn