Cách thu BHXH của cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử

Bảo hiểm Xã hội vừa ban hành hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP.

Cụ thể, tại Công văn 3624/BHXH-CSXH, Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) được thu theo quy định sau: Nếu được chuyển xếp lương để tham gia đóng BHXH, BHYT theo Điểm d, đ, e Khoản 1 Điều 3 Nghị định 26/2015/NĐ-CP thì thu theo mức lương được xếp.

Nếu không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm, chưa đủ tuổi nghỉ hưu, được cơ quan thẩm quyền bố trí công tác mới không quy định mức lương, phụ cấp chức vụ hoặc có quy định nhưng thấp hơn mức đã được hưởng theo Khoản 2 Điều 4 Nghị định 26/2015/NĐ-CP thì 06 tháng đầu thu theo mức lương, phụ cấp chức vụ đã được hưởng trước khi chuyển công tác mới; Từ tháng thứ 07 trở đi thu theo mức lương hoặc phụ cấp chức vụ của vị trí công tác mới.

Nếu không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi mà còn dưới 02 năm công tác mới đến tuổi nghỉ hưu, được cơ quan thẩm quyền quyết định cho nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo Điều 5 Nghị định 26/2015/NĐ-CP thì thu theo mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch…

Thời điểm hưởng lương hưu của người lao động là thời điểm đủ điều kiện được ghi tại quyết định nghỉ việc của cơ quan đơn vị có thẩm quyền theo danh sách đã được phê duyệt. Trường hợp có tên trong danh sách đã được phê duyệt nhưng vẫn hưởng lương và đóng BHXH bắt buộc thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng dừng đóng BHXH./.

Theo VOV.VN

 

 

Tin liên quan