1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Cà Mau hiện có hơn 20 người lao động nước ngoài làm việc

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Theo Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh hiện có 22 lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh ở nhiều lĩnh vực.

Theo Sở LĐ-TB&XH Cà Mau, trong tháng 9/2020, Sở đã tham mưu UBND tỉnh chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài cho 2 cơ quan, doanh nghiệp, nhà thầu trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, Trung tâm ngoại ngữ Khôi Việt 1 người (giáo viên dạy tiếng Anh) và Công ty TNHH Blue Bay 1 người (là chủ quản).

Theo Sở LĐ-TB&XHXH Cà Mau, thời gian qua tỉnh này quản lý rất tốt lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh, như: Thường xuyên tuyên truyền phổ biến các quy định, pháp luật của Nhà nước về quản lý lao động; tăng cường hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm để hỗ trợ kết nối giữa giữa người lao động và doanh nghiệp;…

Cà Mau hiện có hơn 20 người lao động nước ngoài làm việc - 1

Theo Sở LĐ-TB&XH Cà Mau, tỉnh này hiện có 22 lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp, tổ chức chưa chủ động xây dựng được kế hoạch nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài của đơn vị cụ thể hàng năm, mà khi cần thiết mới gửi báo cáo giải trình nhu cầu tuyển dụng, đã làm ảnh hưởng ít nhiều đến công tác tham mưu cho UBND tỉnh cấp phép.

Khó khăn nữa là việc làm hồ sơ cấp phép qua mạng điện tử theo phản ánh của doanh nghiệp là còn rườm rà, phức tạp nên không được các doanh nghiệp quan tâm ứng dụng.

Từ khó khăn trên, Sở LĐ-TB&XH Cà Mau kiến nghị Bộ LĐ-TB&XH đẩy mạnh tuyên truyền việc cấp phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử để người sử dụng lao động người nước ngoài ở các địa phương hiểu rõ hơn về chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác này.

Bên cạnh đó, cần có cơ chế kết nối, yêu cầu chủ sử dụng lao động sử dụng các thông tin của doanh nghiệp khi đăng ký kinh doanh như email, chữ ký số,… để tạo điều kiện thuận lợi trong việc đối chiếu thông tin khi thực hiện công tác cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử.

Theo Sở LĐ-TB&XH Cà Mau, trong tháng 9, số lao động người nước ngoài giảm 4 người so với tháng 8.

Tổng số đến nay tỉnh này có 22 người, gồm: Ấn Độ 1 người, Angiêri 2 người, Công hòa Séc 1 người, Malaysia 1 người, Mỹ 1 người, Newzealand 1 người, Nhật Bản 3 người, Philipines 3 người, Romania 1 người, Úc 1 người và Trung Quốc 7 người.