Những cổ phiếu nào "hút tiền" mạnh nhất sáng nay?

(Dân trí) - Trong khi "họ" cổ phiếu FLC vẫn đang bị bán tháo, mất thanh khoản thì thị trường vẫn có những mã cổ phiếu tăng giá. VN30-Index duy trì sắc xanh.

1.494,96 điểm

VN-Index "nhúng" đầu phiên rồi đạt được trạng thái tăng sau đó, vượt 1.500 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán cuối phiên sáng đã khiến VN-Index lùi về sát 1.490 điểm trước khi tạm đóng cửa tại 1.494,96 điểm, ghi nhận mức giảm 2,8 điểm tương ứng 0,19%.

HNX-Index cũng giảm 5,23 điểm tương ứng 1,13% còn 456,01 điểm; UPCoM-Index giảm 0,34 điểm tương ứng 0,29% còn 117,03 điểm. Tuy nhiên, VN30-Index vẫn tăng 6,32 điểm tương ứng 0,42% lên 1.506,89 điểm.

Họ FLC giảm sàn, mất thanh khoản

Những cổ phiếu nào hút tiền mạnh nhất sáng nay? - 1

Top cổ phiếu ảnh hưởng mạnh nhất tới VN-Index

Ảnh hưởng tích cực

Những cổ phiếu nào hút tiền mạnh nhất sáng nay? - 2

Ảnh hưởng tiêu cực

Những cổ phiếu nào hút tiền mạnh nhất sáng nay? - 3

Top cổ phiếu tăng giá mạnh nhất

Trên sàn HoSE

Những cổ phiếu nào hút tiền mạnh nhất sáng nay? - 4

Trên sàn HNX

Những cổ phiếu nào hút tiền mạnh nhất sáng nay? - 5

Top cổ phiếu giảm giá mạnh nhất

Trên sàn HoSE

Những cổ phiếu nào hút tiền mạnh nhất sáng nay? - 6

Trên sàn HNX

Những cổ phiếu nào hút tiền mạnh nhất sáng nay? - 7

Dòng tiền theo nhóm ngành

Ngân hàng: MBB (698,5 tỷ đồng); VPB (454,8 tỷ đồng); STB (357,6 tỷ đồng); TCB (173 tỷ đồng);

Thực phẩm: HAG (326,5 tỷ đồng); VNM (159,6 tỷ đồng); CMX (89,9 tỷ đồng);

Công nghệ thông tin: FPT (203,5 tỷ đồng); ELC (66,2 tỷ đồng); ICT (10 tỷ đồng); SGT (8,5 tỷ đồng);

Bán lẻ: DGW (98,7 tỷ đồng); FRT (59,7 tỷ đồng);

Viễn thông: VGI (34,8 tỷ đồng); FOX (6,4 tỷ đồng).