Thứ tư, 05/07/2017 - 20:16

Làm trái lệnh Thủ tướng, Vinafood 2 bán tài sản sai quy định hơn 114 tỷ đồng

Dân trí Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) vừa công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood2), với nhiều sai phạm được đưa ra.
 >> Phó Thủ tướng yêu cầu Kiểm toán Nhà nước làm việc với Vinafood 2
 >> Thua lỗ nghìn tỷ, Vinafood 2 vẫn dự kiến tăng hơn 50% lương cho các "sếp"
 >> Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm lãnh đạo Vinafood 2 do đầu tư thua lỗ

Cụ thể, theo kết luận thanh tra việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán tài sản trên đất, từ thời điểm năm 2014 đến nay, Vinafood 2 đã bán tài sản trên đất, đồng thời chuyển quyền sử dụng đất sai với quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiều sai phạm của Vinafood 2 bị Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phanh phui (ảnh minh hoạ)
Nhiều sai phạm của Vinafood 2 bị Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phanh phui (ảnh minh hoạ)

Cụ thể, Vinafood2 đã bán lô đất 697 m2 tại ấp Tân Phú 2, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang trị giá 179 triệu đồng. Bán 03 cồn nuôi trồng thủy sản và tài sản đi kèm tại Công ty Nông sản thực phẩm Trà Vinh, trị giá 101,9 tỷ đồng. Bán căn nhà số 02 Điện Biên Phủ, thành phố Trà Vinh, trị giá 12,6 tỷ đồng. Tổng giá trị 03 tài sản đã bán là 114,7 tỷ đồng.

Thanh tra Bộ NN cho biết thêm, việc sắp xếp nhà, đất của các công ty con mà Vinafood 2 không báo cáo Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính và UBND các tỉnh, thành phố sở tại là sai với quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.

Theo kết luận thanh tra Bộ, trách nhiệm đối với khuyết điểm, sai phạm nêu trên chủ yếu thuộc về Hội đồng thành viên Vinafood 2, trực tiếp là Chủ tịch Hội đồng thành viên tại thời điểm ban hành chủ trương bán tài sản.

Trách nhiệm đề xuất chủ trương là Tổng giám đốc Tổng Công ty; trách nhiệm tham mưu là Giám đốc các công ty nêu trên và Trưởng Phòng Kỹ thuật xây dựng cơ bản và cá nhân liên quan thuộc Tổng công ty.

Thanh tra Bộ NN&PTNT cho biết thêm, sau khi thanh tra 8 công ty trực thuộc của Vinafood 2, chỉ có Công ty Lương thực Trà Vinh triển khai thực hiện kiểm điểm các tập thể, cá nhân có thiếu sót, tồn tại theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ; Công ty Lương thực Tiền Giang thực hiện xử lý về kinh tế, theo đó đã thu hồi 2,66 tỷ đồng, còn lại các đơn vị chi nhánh trực thuộc chưa triển khai thực hiện kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có sai phạm, khuyết điểm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Với những sai phạm trên, Thanh tra Bộ khẳng định: Tổng Công ty ban hành Kế hoạch số 3933/TCT-VP ngày 30/11/2015 thực hiện Kết luận thanh tra số 2734/KL-TTCP ngày 25/9/2015 của Thanh tra Chính phủ, mặc dù có phân công nhiệm vụ đối với các bộ phận chức năng nhưng không xác định rõ lộ trình, thời gian, phương pháp tiến hành thực hiện các nội dung được nêu trong Kết luận thanh tra. Đồng thời kế hoạch trên không gửi đến Thanh tra Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ.

Vinafood 2 không thực hiện đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 53/QĐ-HĐTV, ngày 07/5/2015 của Hội đồng Thành viên về trình tự, thủ tục tiến hành xử lý trách nhiệm các Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty; Giám đốc các công ty cổ phần; Giám đốc công ty hạch toán phụ thuộc theo Kết luận thanh tra.

Thanh tra Bộ nhấn mạnh: Vinafood 2 mới chỉ xem xét xử lý trách nhiệm đối với Tổng giám đốc (Giám đốc) các Công ty cổ phần, nhưng không xem xét xử lý người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Vinafood 2 không kiểm tra, đôn đốc việc xem xét xử lý cá nhân, tập thể của các đơn vị theo phân cấp đã có khuyết điểm, tồn tại theo Kết luận thanh tra.

Với những sai phạm, Thanh tra Bộ yêu cầu Vinafood 2 phải tiếp tục triển khai thực hiện cổ phần hóa Tổng Công ty theo đúng kế hoạch, tiến độ và quy định của pháp luật. Công ty này phải kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có những tồn tại, khuyết điểm và sai phạm đã nêu trên.

Vinafood 2 phải nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện phương án sắp xếp lại cơ sở nhà, đất tại số 33 Nguyễn Du, 34,36 và 42 Chu Mạnh Trinh, Phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM.

Tổng Công ty này phải báo cáo kết quả thực hiện về Bộ NN&PTNT trước ngày 15/8/2017 để tổng hợp báo Thủ tướng Chính phủ. Khẩn trương trình Bộ trưởng Bộ NN&PTNT phương án củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ chủ chốt của Tổng Công ty.

Nguyễn Tuyền