Eximbank miễn nhiệm và "trả lại ghế" chủ tịch trong chưa đầy 1 giờ đồng hồ

Nguyễn Hiền

(Dân trí) - Eximbank miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Yasuhiro Saitoh và bầu người thay thế rồi "trả lại ghế" cho ông Yasuhiro Saitoh chỉ chưa đầy 1 tiếng.

Hội đồng quản trị Eximbank đã tổ chức họp và ban hành các nghị quyết hội đồng quản trị (HĐQT) liên quan đến đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Yasuhiro Saitoh ngày 6/4/2021 và bầu nhân sự giữ chức danh chủ tịch HĐQT.

Theo đó, trong ngày 13/4, Eximbank đã có tới 2 Nghị quyết quyết định về chức danh Chủ tịch HĐQT với nội dung miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Yasuhiro Saitoh và bầu ông Nguyễn Quang Thông tạm thời giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Eximbank.

Theo Nghị quyết số 156, HĐQT Eximbank đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Yasuhiro Saitoh.

Eximbank miễn nhiệm và trả lại ghế chủ tịch trong chưa đầy 1 giờ đồng hồ - 1
Ông Yasuhiro Saitoh, Chủ tịch HĐQT Eximbank.

Đồng thời, HĐQT Eximbank thông qua việc bầu ông Nguyễn Quang Thông tạm thời giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Eximbank để chủ tọa cuộc họp HĐQT ngày 13/4/2021 đối với các nội dung tiếp theo của cuộc họp HĐQT Ngân hàng Eximbank cho đến khi HĐQT bầu nhân sự giữ chức danh chủ tịch HĐQT mới.

HĐQT Eximbank giao ông Thông thay mặt HĐQT ký Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Yasuhiro Saitoh theo Đơn từ nhiệm của ông Yasuhiro Saitoh ngày 6/4/2021.

Nghị quyết số 156 được ban hành căn cứ theo Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Yasuhiro Saitoh ngày 6/4/2021; căn cứ theo kết quả biểu quyết đa số tán thành của các thành viên HĐQT tại cuộc họp ngày 13/4/2021 vào lúc 10h15 phút và cuộc họp lúc 10h45 phút. Nghị quyết này được ký bởi ông Nguyễn Quang Thông.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Eximbank tiếp tục có Nghị quyết 157, được ký bởi ông Yasuhiro Saitoh. Nghị quyết này được ban hành căn cứ theo kết quả biểu quyết tại cuộc họp HĐQT vào lúc 11h10 phút ngày 13/4/2021.

Nghị quyết 157 lại thông qua việc bầu ông Yasuhiro Saitoh giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Eximbank. Các nội dung trước đây trái với Nghị quyết này hết hiệu lực thi hành.

Ông Yasuhiro Saitoh trở lại giữ ghế Chủ tịch HĐQT Eximbank chưa đầy 1 tiếng sau khi được miễn nhiệm. Động thái này của Eximbank khiến dư luận xôn xao liệu đây có phải là sự điều chỉnh mang tính kỹ thuật trước thềm Đại hội đồng cổ đông Eximbank hay không.

Như vậy, chỉ trong hơn 1 năm trước đó, "ghế nóng" của Eximbank cũng đã đổi chủ đến 5 lần, từ ông Lê Minh Quốc sang bà Lương Thị Cẩm Tú, về ông Lê Minh Quốc, sang ông Cao Xuân Ninh và mới nhất là ông Yasuhiro Saitoh.

Sau nhiều lần liên tục hoãn vì tranh chấp giữa các nhóm cổ đông và ảnh hưởng dịch Covid-19, Eximbank sẽ tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 lần thứ 3 và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tại Hà Nội vào 2 ngày 26 - 27/4 tới.

Theo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ 3, HĐQT Eximbank sẽ trình cổ đông thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ cổ đông tham dự để tiến hành họp.

Qua đó, Eximbank muốn điều chỉnh tỷ lệ số cổ đông dự họp trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết để có thể tiến hành đại hội giảm từ 65% xuống 50%.

Trường hợp cuộc họp lần thứ 1 không đủ điều kiện tiến hành, tỷ lệ số cổ đông dự họp để có thể tiến hành tổ chức đại hội lần 2 giảm từ 51% xuống 33%. Thông báo mời họp lần thứ 2 phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.

Trong trường hợp cuộc họp lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành, cuộc họp lần thứ 3 sẽ được tiến hành không phụ thuộc vào tỷ lệ cổ đông dự họp.

Trong năm 2020, Eximbank từng 5 lần tổ chức bất thành cuộc họp đại hội đồng cổ đông.