Ngân hàng Nhà nước xử phạt 6 thành viên hội đồng quản trị của Eximbank

(Dân trí) - Ngân hàng Nhà nước quyết định xử phạt vi phạm hành vi “không tổ chức hoặc tổ chức đại hội cổ đông không đúng quy định” đối với 6 cá nhân là thành viên hội đồng quản trị của Eximbank.

Ngân hàng Nhà nước xử phạt 6 thành viên hội đồng quản trị của Eximbank - 1

Ngân hàng Nhà nước đã xử phạt hành chính đối với nhiều thành viên HĐQT Eximbank. 

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản trả lời Đơn kiến nghị của Công ty CP Thắng Phương - cổ đông Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) về việc xử lý các vi phạm và diễn biến bất thường trong việc quản trị và điều hành tại Eximbank.

Theo đó, về việc Công ty Thắng Phương kiến nghị NHNN sớm kết luận về các sai phạm được công ty nêu ra, NHNN phản hồi như sau:

Việc triển khai kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Thống đốc NHNN phê duyệt ngày 11/12/2019, Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc NHNN đã ban hành Quyết định thanh tra pháp nhân Eximbank. Trong đó có nội dung về hoạt động quản trị, điều hành, hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ và việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) của Eximbank.

“Hiện nay, đoàn thanh tra đang trong quá trình tổng hợp kết quả thanh tra. Kết luận thanh tra sẽ được NHNN ban hành, công bố theo đúng các quy định của pháp luật về thanh tra”, NHNN nêu rõ.

Về việc Công ty Thắng Phương kiến nghị NHNN yêu cầu HĐQT của Eximbank triệu tập ĐHCĐ bất thường theo đề nghị của SMBC (Sumitomo Mitsui Bank) và/hoặc của nhóm cổ đông sở hữu từ 15 – 50% cổ phiếu của Eximbank không muộn hơn ngày 20/6/2020 với đầy đủ nội dung và chương trình do nhóm cổ đông đề xuất.

NHNN phản hồi, pháp luật hiện hành (Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 đã được sửa đổi, bổ sung; Luật Doanh nghiệp năm 2014) và Điều lệ Eximbank đã có quy định cụ thể về quyền, trách nhiệm của các bên liên quan (HĐQT, Ban kiểm soát, cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng) trong việc triệu tập ĐHCĐ bất thường, việc kiến nghị nội dung chương trình ĐHCĐ bất thường, việc triệu tập và chuẩn bị chương trình ĐHCĐ bất thường.

Với vai trò là cơ quan quản lý, NHNN đã có văn bản số 4278/TTGSNH2 ngày 22/10/2019 yêu cầu HĐQT, Ban kiểm soát Eximbank thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn để xem xét, xử lý việc triệu tập ĐHCĐ bất thường theo yêu cầu của cổ đông chiến lược SMBC theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Eximbank và các quy định khác của pháp luật có liên quan, đảm bảo tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông SMBC nói riêng và cổ đông Eximbank nói chung.

Ngoài ra, đối với việc HĐQT, Ban kiểm soát không triệu tập ĐHCĐ bất thường theo đúng quy định pháp luật.

Trong tháng 12/2019, NHNN đã ban hành 6 quyết định xử phạt vi phạm hành chính hành vi “Không tổ chức hoặc tổ chức ĐHCĐ không đúng quy định” đối với 6 cá nhân là thành viên HĐQT gồm: ông Cao Xuân Ninh, ông Lê Văn Quyết, ông Ngô Thanh Tùng, ông Nguyễn Quang Thông, ông Lê Minh Quốc và ông Yasuhiro Saitoh.

Đồng thời NHNN đã có công văn 9533/NHNN-TTGSNH ngày 5/12/2019 phê bình Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát Eximbank trong việc chưa thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm được giao liên quan đến việc triệu tập họp ĐHCĐ bất thường theo yêu cầu của cổ đông chiến lược SMBC.

Cũng theo NHNN, với tư cách là cổ đông Eximbank, Công ty Thắng Phương cần nắm bắt đầy đủ quyền, trách nhiệm của cổ đông theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Eximbank để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Ngân hàng Nhà nước xử phạt 6 thành viên hội đồng quản trị của Eximbank - 2

Eximbank đã nhiều lần ĐHCĐ bất thành. Ảnh: Đại Việt

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, vào ngày 29/7, ĐHCĐ thường niên 2020 lần 2 của Ngân hàng Eximbank tiếp tục thất bại do không đủ số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự. Số cổ đông tham dự là 142 cổ đông đại diện cho hơn 523,3 triệu cổ phần, chiếm tỉ lệ 42,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đây là lần đại hội thất bại thứ 3 của Eximbank kể từ 30/6 - 29/7.

Việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và bất thường của Eximbank liên tục không thành công là cái kết đã được dự báo trước.

Vào năm 2019, Eximbank liên tục phải hoãn và dời đại hội cổ đông do tranh chấp giữa các nhóm cổ đông. Ban đầu đại hội cổ đông dự kiến tổ chức cuối tháng 4/2019 nhưng bất thành. Sau đó, Eximbank ấn định đại hội vào tháng 5/2019 nhưng phải dời lại vì không chuẩn bị kịp. 

Ngày 21/6/2019, Eximbank tổ chức đại hội cổ đông lần 2 nhưng lại nổ ra tranh chấp gay gắt quanh ghế chủ tọa dẫn đến việc chỉ chưa đầy 40% cổ đông bỏ phiếu đồng ý thông qua quy chế tiến hành đại hội. Eximbank buộc tuyên bố phải hoãn đại hội cổ đông một lần nữa.

Theo nhận xét của giới quan sát, trước thềm ĐHĐCĐ của ngân hàng này thường rối như "canh hẹ". Đầu tiên phải kể đến việc cổ đông Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) đang nắm giữ 15% yêu cầu tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 trước rồi hãy đến ĐHĐCĐ thường niên lần 2.

Thậm chí, về việc này, SMBC có văn bản gửi đến Thống đốc NHNN và HĐQT Eximbank để đề đạt yêu cầu.

SMBC cho rằng, điểm quan trọng của ĐHCĐ bất thường là giải quyết các vấn đề thuộc năm tài chính 2019 đã bị trì hoãn trong thời gian dài. Khi giải quyết xong tất cả các vấn đề của năm tài chính 2019 mới xem xét tới các vấn đề của năm 2020 và nhiệm kỳ hội đồng quản trị 2020 - 2025.

Bài liên quan
Đang được quan tâm