1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Bộ trưởng Bộ Tài chính được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

An Linh

(Dân trí) - Chiều 11/3, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Hội nghị có sự tham dự của tập thể Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Tài chính, Lãnh đạo Bộ Tài chính, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có thủ trưởng và các phó thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính, các tổng cục, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài chính, doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính và trưởng phòng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV - 1

Ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính được giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (Ảnh Bộ Tài chính cung cấp)

Sau khi được nghe công bố tiêu chuẩn Đại biểu Quốc hội và tóm tắt quá trình đào tạo, công tác của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, ý kiến nhận xét của nhiều cử tri đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV, thay mặt toàn thể cử tri tham dự hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Trần Xuân Hà cho biết, toàn bộ cử tri có mặt tại hội nghị bày tỏ nhất trí cao giới thiệu đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo ông Trần Xuân Hà, đại biểu Quốc hội khóa XIV, trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Đinh Tiến Dũng đã nỗ lực tham nhiều hoạt động của Quốc hội.

Với vai trò là thành viên của Chính phủ, đồng chí Đinh Tiến Dũng đã cùng tập thể Chính phủ báo cáo giải trình, kiến nghị với Quốc hội để ban hành nhiều văn bản, quy định pháp luật, nhiều nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (giai đoạn 2016 -2020), các nghị quyết của Quốc hội hàng năm, các vấn đề quan trọng khác của đất nước.

Trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bộ Tài chính đã trình Quốc hội ban hành 6 luật, trong đó có những luật quan trọng như Luật thuế Xuất khẩu, nhập khẩu, Luật Quản lý sử dụng tài sản công, Luật Quản lý nợ công, Luật Quản lý thuế, Luật Chứng khoán,… và 7 Nghị quyết của Quốc hội về các giải pháp tài chính, thuế, dự toán ngân sách nhà nước,…

Bên cạnh đó, đồng chí Đinh Tiến Dũng đã tích cực tham gia giải trình và đề xuất các giải pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước.

Với vai trò Bộ trưởng Bộ Tài chính, đồng chí Đinh Tiến Dũng đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, xây dựng nhiều đề án để hoàn thiện thể chế chính sách tài chính, thực hiện thắng lợi dự toán ngân sách hàng năm và giai đoạn 2016-2020, thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước, nợ công được quản lý chặt chẽ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật tài chính, xây dựng ngành Tài chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả...

Với tư cách là đại biểu nhân dân, đồng chí Đinh Tiến Dũng thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến cử tri để phản ánh với Quốc hội; đồng thời, triển khai các biện pháp để giải quyết các khó khăn vướng mắc ở địa phương, cơ sở.
Những kết quả công tác của đồng chí Đinh Tiến Dũng đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Nhân dân, cử tri đã tin tưởng giao phó.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đồng chí Đinh Tiến Dũng luôn giữ vững lập trường quan điểm, tuyệt đối trung thành với Đảng, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức lối sống trong sạch, không vi phạm những điều đảng viên không được làm, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, triển khai công việc quyết liệt, có hiệu quả.

Thay mặt cử tri tại Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Xuân Hà khẳng định, đồng chí Đinh Tiến Dũng hội đủ tiêu chuẩn của Đại biểu Quốc hội. Cử tri tại Bộ Tài chính tin tưởng nếu trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa tới, đồng chí Đinh Tiến Dũng sẽ tiếp tục phát huy và đạt nhiều thành tích hơn nữa, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Dòng sự kiện: Bầu cử Quốc hội