TPHCM đề xuất nhà giáo có chế độ đặc biệt như quân đội, công an

(Dân trí) - TPHCM đề xuất nhà giáo phải được xem là đội ngũ đặc biệt, có chế độ đãi ngộ đặc biệt như quân đội, công an… để thu hút nguồn nhân lực cao vào ngành Sư phạm.

TPHCM vừa có báo cáo, đề xuất về tình hình thi hành Luật Giáo dục với đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội.

Từ Dự thảo sửa đổi Luật Giáo dục của Bộ GD-ĐT, lãnh đạo TPHCM đã đưa ra nhiều đề xuất bổ sung những vấn đề chưa phù hợp.


TPHCM đề xuất nhà giáo phải có chế độ đãi ngộ đặc biệt như quân đội, công an (ảnh minh họa)

TPHCM đề xuất nhà giáo phải có chế độ đãi ngộ đặc biệt như quân đội, công an (ảnh minh họa)

Cụ thể, TPHCM cho rằng, Luật Giáo dục định nghĩa “Nhà giáo” không bao gồm các cán bộ quản lý giáo dục. Điều này, gây khó khăn khi điều chuyển, bổ nhiệm các nhà giáo giỏi về công tác tại các đơn vị quản lý giáo dục.

Trên cơ sở này, thành phố đề nghị bổ sung Khoản 1 Điều 70: “Nhà giáo là những người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác” thêm vào: ”hoặc đã có thời gian làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác”.

Đồng thời, lãnh đạo TPHCM cũng nhấn mạnh, phải xem đội ngũ nhà giáo là đội ngũ đặc biệt, có chế độ đãi ngộ đặc biệt (như quân đội, công an,…) để thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao vào ngành Sư phạm.

Cho phép các địa phương có quy mô lớn bổ sung hệ thống trường bồi dưỡng giáo dục làm công tác bồi dưỡng định kỳ 5 năm, phục vụ việc sàng lọc, nâng cao trình độ giáo viên và thích ứng với sự thay đổi. Cần nâng chuẩn theo quy định của giáo viên các bậc học mầm non, tiểu học tối thiểu có bằng tốt nghiệp Cao đẳng.

TPHCM cũng đưa ra đề xuất, cần bổ sung loại hình Trường Bồi dưỡng giáo dục hoặc Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng trực thuộc Sở GD-ĐT trong hệ thống để làm công tác bồi dưỡng, đánh giá giáo viên định kỳ (5 năm), làm cơ sở cho công tác tuyển dụng và sử dụng giáo viên.

Linh hoạt thời gian năm học

Từ tình hình thực tế của thành phố, lãnh đạo TPHCM cũng góp ý về việc cần có linh hoạt trong nhiều quy định. Ví du như thời gian năm học có thể linh hoạt , thay vì 9 tháng/năm học như hiện nay; cơ cấu giờ, tiết học cũng linh hoạt (học 1 buổi, 2 buổi hoặc học cả ngày) để tiếp cận xu hướng thế giới và giảm ùn tắc giao thông, phù hợp đặc điểm của địa phương; cho phép sĩ số lớp học linh hoạt theo loại hình trường và đặc điểm địa phương.

Và cũng đưa ra đề xuất địa phương được chủ động linh hoạt trong việc tổ chức thời gian năm học, tiết học
Và cũng đưa ra đề xuất địa phương được chủ động linh hoạt trong việc tổ chức thời gian năm học, tiết học

Cần tính toán để đảm bảo tính liên thông trong toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân. Nghiên cứu và luật hóa một số hình thức học tập không chính quy, học qua mạng internet… Cho phép cơ chế để các địa phương thí điểm thực hiện một số mô hình trường học mới (như mô hình trường tiên tiến hiện đang áp dụng ở TPHCM).

Ngoài ra, nhằm đảm bảo mục tiêu học tập suốt đời, tăng tính phân luồng, bên cạnh hệ thống trường năng khiếu về thể dục thể thao, TPHCM cũng đề xuất cần xây dựng hệ thống các trường chuyên về thẩm mỹ, nhạc, họa,… giúp đào tạo chuyên sâu từ nhỏ cho những học sinh sớm bộc lộ năng khiếu. Đồng thời, nghiên cứu thêm các quy định để học sinh nước ngoài có thể học tập chương trình phổ thông của Việt Nam tại các trường công lập.

Với độ tuổi giáo dục mầm non, lãnh đạo TPHCM đề nghị điều chỉnh thành “từ 6 tháng tuổi đến 6 tuổi” phù hợp với Luật Bảo hiểm xã hội.

Những khó khăn trong quá trình thực thi Luật giáo dục:

Theo lãnh đạo TPHCM, Luật Giáo dục có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định vai trò “quốc sách hàng đầu” của giáo dục và đào tạo trong công cuộc phát triển đất nước; kêu gọi sự tham gia của toàn xã hội vào sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, quá trình thực thi Luật Giáo dục còn một số khó khăn, như:

- Hiện nay, một số Luật ra đời sau và có liên quan (Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục Đại học) cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành luật không có sự đồng bộ, nhất quán, làm mất tính liên thông. Luật Giáo dục mới phải đảm bảo thực hiện tốt các định hướng đổi mới, bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về hoạt động giáo dục; điều chỉnh nội dung mục tiêu giáo dục chung và mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục của từng cấp học, bậc học phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Luật Giáo dục định nghĩa “Nhà giáo” không bao gồm các cán bộ quản lý giáo dục. Vì vậy, gây khó khăn khi điều chuyển, bổ nhiệm các nhà giáo giỏi về công tác tại các đơn vị quản lý giáo dục.

- Việc triển khai thực hiện một số mô hình thí điểm tại TPHCM như mô hình “trường tiên tiến, hiện đại theo xu hướng hội nhập khu vực và quốc tế”, “trường tự chủ”,… chưa được quy định trong Luật Giáo dục nên gặp khó khăn (các trường theo mô hình tiên tiến phải đóng thuế).

Hoài Nam

Đọc thêm