BST thu/đông 2008 của Nicole Miller

(Dân trí) - Nhà tạo mẫu người Mỹ Nicole Miller nổi tiếng với những thiết kế mang vẻ đẹp trẻ trung, tinh tế và rất hiện đại. Những mẫu thiết kế của Nicole Miller được rất nhiều ngôi sao nổi tiếng như: Drew Barrymore, Angelina Jolie, Rachel McAdams, Nicole Scherzinger…chọn lựa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BST thu/đông 2008 của Nicole Miller - 1
 

 

BST thu/đông 2008 của Nicole Miller - 2
 

 

BST thu/đông 2008 của Nicole Miller - 3
 

 

BST thu/đông 2008 của Nicole Miller - 4
 

 

BST thu/đông 2008 của Nicole Miller - 5
 

 

BST thu/đông 2008 của Nicole Miller - 6
 

 

BST thu/đông 2008 của Nicole Miller - 7
 

 

BST thu/đông 2008 của Nicole Miller - 8
 

 

BST thu/đông 2008 của Nicole Miller - 9
 

 

BST thu/đông 2008 của Nicole Miller - 10
 

 

BST thu/đông 2008 của Nicole Miller - 11
 

 

BST thu/đông 2008 của Nicole Miller - 12
 

 

BST thu/đông 2008 của Nicole Miller - 13
 

 

BST thu/đông 2008 của Nicole Miller - 14
 

 

BST thu/đông 2008 của Nicole Miller - 15
 

 

BST thu/đông 2008 của Nicole Miller - 16
 

 

BST thu/đông 2008 của Nicole Miller - 17
 

 

BST thu/đông 2008 của Nicole Miller - 18
 

 

BST thu/đông 2008 của Nicole Miller - 19
 

 

BST thu/đông 2008 của Nicole Miller - 20
 

 

BST thu/đông 2008 của Nicole Miller - 21
 

 

BST thu/đông 2008 của Nicole Miller - 22
 

 

BST thu/đông 2008 của Nicole Miller - 23
 

 

BST thu/đông 2008 của Nicole Miller - 24
 

 

BST thu/đông 2008 của Nicole Miller - 25
 

 

BST thu/đông 2008 của Nicole Miller - 26
 

 

BST thu/đông 2008 của Nicole Miller - 27
 

 

BST thu/đông 2008 của Nicole Miller - 28
 

 

BST thu/đông 2008 của Nicole Miller - 29
 

 

BST thu/đông 2008 của Nicole Miller - 30
 

 

Vĩnh Ngọc

Theo Elle