BST thu/đông 2008 của Paul Smith

(Dân trí) - BST đa dạng về phong cách và kiểu dáng của NTK lừng danh người Anh Paul Smith có đủ những mẫu váy áo dành cho bạn gái làm ở công sở; những cô gái trẻ hồn nhiên và những quý bà muốn là người nổi bật trong buổi dạ tiệc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BST thu/đông 2008 của Paul Smith - 1
 

 

BST thu/đông 2008 của Paul Smith - 2
 

 

BST thu/đông 2008 của Paul Smith - 3
 

 

BST thu/đông 2008 của Paul Smith - 4
 

 

BST thu/đông 2008 của Paul Smith - 5
 

 

BST thu/đông 2008 của Paul Smith - 6
 

 

BST thu/đông 2008 của Paul Smith - 7
 

 

BST thu/đông 2008 của Paul Smith - 8
 

 

BST thu/đông 2008 của Paul Smith - 9
 

 

BST thu/đông 2008 của Paul Smith - 10
 

 

BST thu/đông 2008 của Paul Smith - 11
 

 

BST thu/đông 2008 của Paul Smith - 12
 

 

BST thu/đông 2008 của Paul Smith - 13
 

 

BST thu/đông 2008 của Paul Smith - 14
 

 

BST thu/đông 2008 của Paul Smith - 15
 

 

BST thu/đông 2008 của Paul Smith - 16
 

 

BST thu/đông 2008 của Paul Smith - 17
 

 

BST thu/đông 2008 của Paul Smith - 18
 

 

BST thu/đông 2008 của Paul Smith - 19
 

 

BST thu/đông 2008 của Paul Smith - 20
 

 

BST thu/đông 2008 của Paul Smith - 21
 

 

BST thu/đông 2008 của Paul Smith - 22
 

 

BST thu/đông 2008 của Paul Smith - 23
 

 

BST thu/đông 2008 của Paul Smith - 24
 

 

Vĩnh Ngọc

Theo Elle