Số phận thuyền viên trên những con tàu "bị bỏ rơi"