Phi công người Anh nhiễm Covid-19 phục hồi như thế nào