DMagazine

Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh 2/9

(Dân trí) - Tại nhiều tuyến phố của thủ đô Hà Nội, cờ, băng rôn, panô, áp phích được trang hoàng rực rỡ chào mừng Quốc khánh 2/9.

HÀ NỘI TRANG HOÀNG ĐƯỜNG PHỐ CHÀO MỪNG QUỐC KHÁNH 2/9

Tại nhiều tuyến phố của thủ đô Hà Nội, cờ, băng rôn, panô, áp phích được trang hoàng rực rỡ chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020).

Trang hoàng đường phố chào mừng Quốc khánh 2-9
Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh 2/9 - 1

Chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan tại các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố.

Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh 2/9 - 2
Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh 2/9 - 3
Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh 2/9 - 4

Các panô, áp phích tuyên truyền được đặt phía trước cổng Công viên Thống nhất trên đường Đại Cồ Việt.

Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh 2/9 - 5

Lá cờ Đảng và cờ Tổ quốc tung bay bên tượng đài vua Lý Thái Tổ bên hồ Hoàn Kiếm.

Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh 2/9 - 6
Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh 2/9 - 7
Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh 2/9 - 8
Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh 2/9 - 9
Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh 2/9 - 10

Đền Ngọc Sơn - hồ Hoàn Kiếm.

Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh 2/9 - 11