Thứ bảy, 07/03/2020 - 15:16

Thanh Hóa: 150 người trúng tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo

Dân trí

Hàng trăm người tại Thanh Hóa đã trúng tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo. Kết quả trúng tuyển đã được Chủ tịch UBND tỉnh này phê duyệt.

Theo nguồn tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa, tỉnh này đã phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo đối với 150 giáo viên, nhân viên tại nhiều địa phương trên địa bàn.

Thanh Hóa: 150 người trúng tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo - 1
150 người trúng tuyển viên chức ngành giáo dục Thanh Hóa.

Cụ thể, tại huyện Quảng Xương có 82 người, gồm: 27 giáo viên mầm non, 45 giáo viên văn hóa tiểu học, 3 giáo viên thể dục tiểu học, 5 nhân viên hành chính kiêm kế toán khối tiểu học, 2 giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

Tại huyện Như Thanh có 37 người, gồm: 20 giáo viên văn hóa tiểu học, 9 giáo viên mỹ thuật tiểu học, 6 giáo viên âm nhạc tiểu học, 2 giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

Còn tại huyện có 31 người trúng tuyển làm giáo viên văn hóa tiểu học.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Chủ tịch UBND các huyện nêu trên quyết định tuyển dụng, xếp hạng chức danh nghề nghiệp, bậc, hệ số lương, ký hợp đồng làm việc và quản lý, sử dụng viên chức đảm bảo theo quy định hiện hành.

Đồng thời, giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc tuyển dụng các viên chức được phê duyệt nêu trên (nếu có) theo quy định của pháp luật. 

Duy Tuyên