Người sử dụng lao động nào được nhận hỗ trợ từ gói 38.000 tỷ đồng?

(Dân trí) - Trong gói hỗ trợ 38.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 116 của Chính phủ có 8.000 tỷ dành hỗ trợ nhóm người sử dụng lao động gặp khó khăn. Việc triển khai chính sách được áp dụng từ ngày 1/10/2021.

Theo Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021, người sử dụng lao động được nhận hỗ trợ là nhóm đối tượng được quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm (không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 1/10/2021.

Người sử dụng lao động nào được nhận hỗ trợ từ gói 38.000 tỷ đồng? - 1
Tin liên quan