Thứ sáu, 07/04/2017 - 17:15

TPHCM công khai kết quả quan trắc môi trường

Dân trí

Góp phần đẩy mạnh hiệu quả bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên & Môi trường TPHCM cho biết sẽ công khai kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí, nước sông, kênh rạch lên bảng thông tin giao thông điện tử.

Sở Tài nguyên & Môi trường TPHCM cho biết, kể từ ngày 10/4, kết quả quan trắc môi trường sẽ được công khai lên bảng thông tin giao thông điện tử. Đây là hoạt động phối hợp giữa Trung tâm Quan trắc Tài nguyên & Môi trường (Sở Tài nguyên & Môi trường) với Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn (Sở Giao thông Vận tải TPHCM).

Sở Tài nguyên & Môi trường TPHCM cho biết, kể từ ngày 10/4, kết quả quan trắc môi trường sẽ được công khai lên bảng thông tin giao thông điện tử
Sở Tài nguyên & Môi trường TPHCM cho biết, kể từ ngày 10/4, kết quả quan trắc môi trường sẽ được công khai lên bảng thông tin giao thông điện tử

Mục đích của việc phối hợp này nhằm cung cấp thông tin về chất lượng môi trường (chất lượng môi trường không khí, nước sông, kênh rạch) đến cộng đồng một cách nhanh chóng trên hệ thống bảng điện tử của thành phố. Qua đó, với việc minh bạch thông tin này sẽ góp phần đẩy mạnh hiệu quả bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Thanh Huy, Trưởng phòng Hệ thống thông tin dữ liệu môi trường – Trung tâm Quan trắc Tài nguyên & Môi trường cho biết, Trung tâm này sẽ chủ động cung cấp các thông tin về kết quả quan trắc về môi trường vào ngày 25 hàng tháng. Cụ thể, cung cấp 5 thông số đối với chất lượng môi trường không khí bao gồm: NO2, CO, bụi tổng, bụi PM10 và tiếng ồn. Đồng thời, cung cấp 4 thông số đối với chất lượng môi trường nước bao gồm: pH, DO, BOD5, COD.

"Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn sẽ tiếp nhận thông tin về kết quả quan trắc môi trường từ Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để biên tập các nội dung thông tin và trình Sở Giao thông vận tải phê duyệt. Sau khi Sở Giao thông vận tải chấp thuận thì Trung tâm thực hiện đăng các thông tin về môi trường lên bảng thông tin giao thông điện tử trong khung giờ cao điểm và thấp điểm trong vòng 15 ngày của tháng tiếp theo", ông Huy nói.

Quế Sơn

Mới nhất