Tóm tắt tiểu sử Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Quang Phong

(Dân trí) - Ngày 26/7, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tóm tắt tiểu sử Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - 1

Ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh: Quốc Chính).

- Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20/7/1954; Dân tộc: Kinh 

- Quê quán: xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam 

- Ngày vào Đảng: 12/5/1982; ngày chính thức: 12/11/1983 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ

- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XI, XII, XIII 

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII, XIII 

- Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026 

- Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XIII, XIV, XV

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1966-1977: Lên chiến khu cách mạng, được Đảng đưa ra miền bắc học tập, đào tạo; Học sinh phổ thông, Bí thư Đoàn trường cấp III; Sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân, Bí thư Chi đoàn.

- 1978-1993: Cán bộ Ban Quản lý kinh tế tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng; Chuyên viên, Phó Văn phòng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng; Bí thư Đảng ủy cơ quan, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối dân chính đảng tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng khóa 1, 2; Học quản lý hành chính nhà nước tại Học viện Hành chính Quốc gia.

- 1993-1996: Giám đốc Sở Du lịch kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Khu du lịch Furama Đà Nẵng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng; Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng khóa 15, 16. Học lý luận chính trị cao cấp tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; học quản lý kinh tế tại Đại học Quốc gia Singapore.

- 1997-2001: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam khóa 17, 18, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Nam; kiêm Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 6.

- 2001-2004: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 18, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khóa 6, kiêm Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Nam. Đại biểu Quốc hội khóa XI, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, ủy viên ủy ban Kinh tế - Ngân sách Quốc hội khóa XI.

- 2004-2006: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 19, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khóa 7, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 7. Đại biểu Quốc hội khóa XI, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, ủy viên ủy ban Kinh tế - Ngân sách của Quốc hội khóa XI.

- 3/2006-5/2006: Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- 6/2006-8/2007: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ, ủy viên ủy ban Kinh tế - Ngân sách của Quốc hội khóa XI.

- 8/2007-1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

- 1/2011-7/2011: Ủy viên Bộ Chính trị (khóa XI); Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

- 8/2011-1/2016: Ủy viên Bộ Chính trị (khóa XI); Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch ủy ban liên Chính phủ Việt-Lào; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ; Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng; Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp 1992; Tổ trưởng Tổ Kinh tế của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII... Tham dự Chương trình Lãnh đạo Quản lý cấp cao Việt Nam tại Đại học Ha-vớt.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu lại vào Bộ Chính trị.

- 1/2016-4/2016: Ủy viên Bộ Chính trị (khóa XII); Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục giữ các chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban chỉ đạo liên ngành nêu trên.

Ngày 7/4/2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

- 4/2016-7/2016: Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương… Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ngày 26/7/2016, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2016-2021.

- 7/2016-1/2021: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021; Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu lại vào Bộ Chính trị khóa XIII.

- 1/2021-4/2021: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021; Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.

- Tháng 6/2021: Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

- Ngày 26/7/2021: Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.