Quốc hội phê chuẩn 4 Phó Thủ tướng, 22 thành viên khác của Chính phủ

Phương Thảo

(Dân trí) - Quốc hội thống nhất phê chuẩn bổ nhiệm 4 Phó Thủ tướng cho Chính phủ nhiệm kỳ mới, giảm một vị trí so với trước. 18 Bộ trưởng, 4 Thủ trưởng cơ quang ngang Bộ cũng được Quốc hội xác nhận, phê chuẩn.

Cụ thể, Quốc hội thông qua 2 nghị quyết ghi nhận kết quả bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Quốc hội phê chuẩn 4 Phó Thủ tướng, 22 thành viên khác của Chính phủ - 1

Các vị đại biểu Quốc hội bỏ phiếu về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ (Ảnh: Quốc hội).

Các nghị quyết nêu rõ căn cứ là Tờ trình số 62 ngày 28/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, căn cứ biên bản kiểm phiếu tại hội trường, Quốc hội quyết nghị. Các nghị quyết có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Cụ thể các nhân sự được phê chuẩn là:

Quốc hội phê chuẩn 4 Phó Thủ tướng, 22 thành viên khác của Chính phủ - 2

Kết quả thông qua Nghị quyết phê chuẩn 4 Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các Phó Thủ tướng Chính phủ

 1. Ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
 2. Ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 4/2021) giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
 3. Ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
 4. Ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 4/2021) giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ

Quốc hội phê chuẩn 4 Phó Thủ tướng, 22 thành viên khác của Chính phủ - 3

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

 1. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
 2. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
 3. Ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
 4. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
 5. Ông Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
 6. Ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
 7. Ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
 8. Ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
 9. Ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
 10. Ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
 11. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
 12. Ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
 13. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 10/2018) giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
 14. Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
 15. Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 4/2021) giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
 16. Ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 11/2020) giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
 17. Ông Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
 18. Ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 11/2020), đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
 19. Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
 20. Bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 11/2020), đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
 21. Ông Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 11/2020) giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
 22. Ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ tháng 11/2020), giữ chức vụ Bộ trưởng - Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Như vậy, Quốc hội đã kiện toàn xong bộ máy lãnh đạo Chính phủ nhiệm kỳ mới (2021-2026) với 27 thành viên (Thủ tướng, 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và 4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ). 27 thành viên Chính phủ ra mắt Quốc hội ngay sau khi các nhân sự được phê chuẩn bổ nhiệm.

Quốc hội phê chuẩn 4 Phó Thủ tướng, 22 thành viên khác của Chính phủ - 4

27 thành viên Chính phủ ra mắt Quốc hội (Ảnh: Quốc Chính).

Với việc này, Quốc hội cũng hoàn thành phần nội dung công tác nhân sự khóa XV. Bộ máy các cơ quan nhà nước ở Trung ương được kiện toàn đầy đủ, gồm khối Quốc hội, khối cơ quan Chủ tịch nước, khối Chính phủ, khối cơ quan tư pháp (TAND tối cao, Viện KSND tối cao), chính thức bước vào nhiệm kỳ hoạt động mới.

Cũng trong chiều nay, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về nhân sự Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Theo đó, Phó Chủ tịch Hội đồng này là ông Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ.

Các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh gồm: ông Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội; ông Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an; ông Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Bùi Thanh Sơn - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.