Tinh giản 100.000 công chức: Nhắm đến đối tượng nào?

(Dân trí) - Để bộ máy hành chính không còn công chức “cắp ô”, Dự thảo Nghị định chính sách tinh giản biên chế của Bộ Nội vụ quy định rõ người không phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, 2 năm liên tiếp bị đánh giá năng lực hạn chế… sẽ bị mất việc.

Kế thừa những quy định tại Nghị định 132 năm 2007, dự thảo Nghị định mới của Bộ Nội vụ bổ sung thêm hàng loạt quy định về trường hợp tinh giản. Cụ thể những người có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm, nhưng không thể bố trí việc làm khác. Quy định này nhằm giúp cho việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng ngành, nghề đào tạo.

Tinh giản 100.000 công chức: Đối tượng nào sẽ nằm trong danh sách đen?
Thanh lọc công chức "cắp ô" sẽ tạo điều kiện cho các bộ ngành tuyển chọn người có trình độ chuyên môn cao

Những người có 2 năm liên tiếp được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 2 năm liên tiếp, trong đó 1 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp. Quy định này nhằm đưa ra khỏi bộ máy những trường hợp có năng lực yếu qua việc đánh giá, phân loại hàng năm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Người đại diện theo ủy quền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước, nay doanh nghiệp đó không còn phần vốn nhà nước nhưng không bố trí được vào vị trí công tác mới. Theo Bộ Nội vụ quy định này rất cần thiết nhằm giải quyết chế độ, chính sách cho một số cán bộ, công chức trước đây được cử sang làm đại diện quyền sở hữu phần vốn nhà nước trong doanh nghiệp đã cổ phần hóa, nay cổ phần của Nhà nước đã bán hết, những đối tượng này không thể bố trí công việc khác tại cơ quan cũ.

Quy định về đối tượng tinh giản biên chế do sức khỏe yếu đối với những người trong 2 năm liên tiếp gần thời điểm xét tinh giản biên chế, mỗi năm có tổng số từ trên 30 ngày nghỉ làm việc do ốm đau, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành. Bộ Nội vụ cho rằng, quy định dựa trên số ngày nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau như trên phù hợp hơn so với quy định cũ vì những người ốm đau thường được cơ quan, tổ chức giao ít việc nên không có cơ sở đánh giá họ không hoàn thành nhiệm vụ.

Chính sách về hưu trước tuổi cũng được điều chỉnh theo hướng bổ sung đối tượng là những người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở nơi có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên. Chính sách này bổ sung quy định đối với đối tượng có đủ 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Quy định này để đảm bảo chế độ, chính sách cho đối tượng này như kiến nghị của một số Bộ, ngành.

Chính sách nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ việc trước tuổi, ngoài ra còn được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định của pháp luật và được trợ cấp 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác, từ năm thứ 21 trở đi cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

Ngoài ra, Dự thảo bỏ đối tượng áp dụng chính sách tinh giản biên chế là “cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu, không bố trí được vào vị trí công tác khác”. Vì trường hợp này đang được điều chỉnh bởi Nghị định 67 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Quang Phong

Đọc thêm